Niezwykła dolina

Pod osłoną nieba
Niezwykłej doliny
Znajduje się ton spokojny

Wymiar horyzontalny

W towarzystwie górskich szczytów
Rzeka Biała płynie

Krajobraz oraz jego barwy
Otwierają wrota Stróżańskiej doliny

Najwyższy stopień piękna

Żywej przyrody
Symfonia kolorów

Stróże

Czy to tylko dolina
Osadników i śniegu ?

Mała wioska
Wielkich ludzi szkice

Pańskie
Wojny
Rzeczypospolitej

Stróże

Naturalna kraina
Ludzkich spraw głębiną
Na dobre i na złe

Serce pragnień
Mendelsonem w trudach
Fenomen życia

Nadto świadomość kształtuje

Pedagogów głos
Stary dzwon
Wieżą kościelną dzwoni

Na drodze dziejów
Tutejszej historii

Napisał stróżanin

Czesław GrybośStrona poezji.


Witam i zapraszam do lektury.


                                                       Czesław Gbyboś
                     ŻYCIORYS
                      ZDJĘCIA
                      KONTAKT