ciekawostkikontaktlinki
Rozmiar: 13564 bajtów       Teraz coś o historii szkolnictwa. W głowie się nie mieści, ale to fakt. Trzeba się z nim pogodzić. Istnieją bowiem dowody, że szkolnictwo w Męcinie ma już cztery i pół wieku. Pierwsze wzmianki o szkole pochodzą z 1555 r. Była to szkoła parafialna, prowadzona przez jedną osobę, pełniącą jednocześnie funkcję kierownika i nauczyciela, opłacanego przez miejscowego proboszcza i dziedzica Krzesza - mam nieprzejednane wrażenie, że to nazwisko już obiło się o oczy. Niestety nieznana jest historia szkoły w okresie ariańskim ( 1564 - 1605 ). Rozmiar: 92747 bajtów


      Na pewno istniała w siedemnastym wieku, potwierdzają to wizytacje biskupie parafii męcińskiej prowadzone w latach 1608 i 1639, po których odnotowano taką oto uwagę: " Kierownik szkoły nie posiada domu i mieszka stale w przytułku. " Kolejna notatka o szkole jako ludowej, zapisana w kronice kościelnej w języku niemieckim, opatrzona jest datą 1856. Jej założycielem był ówczesny proboszcz parafii Wincenty Wąsikiewicz natenczas inspektor szkół ludowych. Mieściła się na organistówce. Rozmiar: 107117 bajtów
Za jego czasów ( 1856 - 1860 ) szkoła uzyskała wyróżniający stopień, tj. szkoły trywialnej ( nie będę mówił z czym mi się kojarzy słowo: " trywialny " ). W każdym razie nauczyciel pobierał pensję w wysokości 180 zł. reńskich, wypłacaną w dwóch ratach. Kwotę tę zabezpieczała gmina. W 1875 roku męcińskiej szkole przyznano status etatowej. Nauczyciel pobierał uposażenie ze skarbu państwa, sala lekcyjna nadal mieściła się na organistówce. Samodzielny budynek szkolny powstał w Męcinie dopiero w 1875 roku i postawiono go na plebańskim polu. Rozmiar: 15564 bajtów


      Do 1920 roku była to jednoklasowa szkoła, przez kolejne dwa lata - czteroklasowa, a od 1922 roku - siedmioklasowa. Z powodu wyżu demograficznego zaistniała konieczność wybudowania drugiej szkoły. Władze "Gromady" na jej lokalizację wybrały działkę od rodziny Szewczyków. Naukę w nowym budynku rozpoczęto w 1927 roku. Od tej pory z niewielkimi przerwami w okresie okupacji, lekcje odbywały się w dwóch szkołach i dodatkowo od 1965 roku w dwóch salach wynajętych w Białym Dworze. Rozmiar: 17315 bajtów
      Ciasnota i duże odległości między szkołami przyspieszyły decyzję władz lokalnych o budowie nowej dwupiętrowej szkoły. W 1966 roku zawiązał się Komitet Budowy Szkoły w Męcinie, którego przewodniczącym został pan Bronisław Smoleń. Budowa trwała dwa lata. Otwarcie nowego, dużego dobrze wyposażonego budynku z dwunastoma salami lekcyjnymi nastąpiło we wrześniu 1968 roku. Szkoła otrzymała imię Szóstej Pomorskiej Dywizji Powietrzno - Desantowej w Krakowie. Kierownictwo nowej placówki powierzono Janowi Jarończykowi i stanowisko to piastował od 1966 do 1971 roku. Rozmiar: 9572 bajtów
      W latach 1972 - 1980 funkcję dyrektora pełniła mgr Waleria Uryga, a od 1980 - 1982 mgr Lubomir Piotrowski. Od 1982 r. nieprzerwanie dyrektorem szkoły jest mgr Maria Lupa. Obecna szkoła zgodnie ze swoim przeznaczeniem wychowuje, kształci już trzecie pokolenie męcinian, przygotowuje młodzież do życia w społeczeństwie, promuje i pomaga najzdolniejszym uczniom, organizuje opiekę socjalną najbiedniejszym wychowankom, jest centrum kulturalnym i sportowym w Męcinie.


zapraszamy na stronę internetową www.zsmecina.edu.pl.


P.S. zdjecia z imprezy dzieki uprzejmości Pana Henryka Florka.

Główna | Ciekawostki | Zdjęcia | Zabytki | Agroturystyka | Komunikacja | Wydarzenia | Adresy |
wszelkie prawa zastrzezone 2008 | Kontakt |